วันหยุดประจำปีบริษัท 2563

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 2563 25 มกราคม วันตรุษจีน 6 เมษายน วันจักรี 13-15 เมษายน วันสงกรานต์ 16-18 เมษายน วันหยุดพักผ่อนประจำปี 1-3 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 8 มิถุนายน วันหยุดประจำปีบริษัทฯ 6 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ 28-30 ธันวาคม วันหยุดพักผ่อนประจำปี 4-6 31 ธันวาคม วันสิ้นปี 1… Continue reading วันหยุดประจำปีบริษัท 2563

List of Holidays of B. V. N Silver Chain Co., Ltd 2020

1 January New Year’s Day 2020 25 January Chinese New Year 6 April Chakri Memorial Day 13-15 April Songkran Festival 16-18 April Company  Holidays 1-3 1 May National Labour Day 3 June H.M. the Queen’s Birthday 8 June Company  Holidays 6 July The Buddhist Lent Day 28 July H.M. King Maha Vajiralongkorn’s Birthday 12 August… Continue reading List of Holidays of B. V. N Silver Chain Co., Ltd 2020

Published
Categorized as News