วันหยุดประจำปีบริษัท 2563

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 2563 25 มกราคม วันตรุษจีน 6 เมษายน วันจักรี 13-15 เมษายน วันสงกรานต์ 16-18 เมษายน วันหยุดพักผ่อนประจำปี 1-3 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 8 มิถุนายน วันหยุดประจำปีบริษัทฯ 6 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ 28-30 ธันวาคม วันหยุดพักผ่อนประจำปี 4-6 31 ธันวาคม วันสิ้นปี 1… Continue reading วันหยุดประจำปีบริษัท 2563