วันหยุดประจำปีบริษัท 2563

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 2563
25 มกราคม วันตรุษจีน
6 เมษายน วันจักรี
13-15 เมษายน วันสงกรานต์
16-18 เมษายน วันหยุดพักผ่อนประจำปี 1-3
1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10
8 มิถุนายน วันหยุดประจำปีบริษัทฯ
6 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
28-30 ธันวาคม วันหยุดพักผ่อนประจำปี 4-6
31 ธันวาคม วันสิ้นปี
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 2564
2 มกราคม วันหยุดพักผ่อนประจำปี 2564